המילון הפיננסי שלנו :

טוב לדעת ! מושגי היסוד שאתם צריכים להכיר לפני לקיחת הלוואה.
הלוואת גרייס:
הלוואה אשר תאפשר לכם דחייה בתקופת החזר תשלומי ההלוואה שלקחתם.
הלוואת בלון :
הלוואה זו דומה להלוואת גרייס, ובה דחייה חלקית או מלאה בתשלומי ההחזר, בתחילת התשלומים לשלם את הקרן ואת שאר התשלומים הנלווים תרשו לשלם בסוף ויהיו מחושבים מתחילת התקופה בה לקחתם את ההלוואה.
הלוואת שפיצר:
בשיטה זו ההחזר החודשי יעמוד על סכום קבוע או כמעט קבוע, אשר יכלול את סכום ההלוואה המקורי + הריבית.
הלוואה בנקאית :
הלוואה הנלקחת ישירות מהבנק בו אתם נמצאים / בנק אחר המוכן להעמיד עבורכם את ההלוואה שבקשתם.
הלוואה חוץ בנקאית :
הלוואה שניתנת על ידי גופים פיננסים שאינם בנקים.
הלוואת גישור :
הלוואה לטווח קצר בתנאים דומים להלוואת בלון.
דירוג אשראי :
ציון הניתן לכם על ידי הגוף המלווה אשר על פיו יקבע האם תאושר בקשת ההלוואה או לא.
פריים :
ריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל.
עמלת היוון :
עמלת פירעון מוקדם המשולמת במקרה של פירעון ההלוואה לפני המועד שסוכם.

*מאמר זה אינו מהווה כתחליף לייעוץ פיננסי מקצועי. 
*לתשומת ליבך: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

סגירת תפריט
צור קשר
close slider